Skidturismen har vuxit oavbrutet i fem år och skapat nya jobb för ungdomar i glesbygden. Branschen anser att sänkt moms ligger bakom.

Momsen på liftkort sänktes 2007 från tolv till sex procent, vilket betyder att momsen på skidliftar numera ligger på samma nivå som för idrottstjänster i allmänhet.

En utvärdering som riksdagen har gjort på uppdrag av riksdagens skatteutskott visar att momssänkningen slog igenom direkt i form av sänkta priser på liftkort.

Sedan steg priserna snabbare än konsumentpriserna i genomsnitt – men den ökningen går att förklara med höjda elpriser, och med de stora investeringar i lift- och snösystem som företagen har gjort.

Svenska liftanläggningars organisation (SLAO) hävdar att investeringarna har åtföljts av en omsättningsökning med 37 procent och en ökning av antalet anställda med 20 procent sedan momsen sänktes.

– Nästan 2 000 fler har fått jobb i liftanläggningar, skidskolor och hotell, säger Hans Gerremo, vd på SLAO. Tre fjärdedelar av branschens anställda är under 26 år, och för många av ungdomarna är det här deras första jobb.

Enligt Hans Gerremo hade branschen inte vuxit så kraftigt om inte momsen hade sänkts.

Att just momssänkningen förklarar de nya jobben är inte helt lätt att utläsa av riksdagens uppföljning – den koncentrerar sig på hur priserna har utvecklats sedan momsen sänktes, och på avgränsningsproblem mellan tjänster som har olika momssatser. Men den bekräftar de stora investeringarna i mer energieffektiva lift- och snösystem, och drar slutsatsen att kvaliteten för besökarna bör ha ökat.

Utvärderingen tar också upp momsen på djurparker, som även den har sänkts. Också djurparkerna har investerat (till exempel i fler djur och större djurhägn), och även där har antalet anställda och antalet besökare ökat.

En grundpelare i skattereformen 1990/91 var principen om enhetlig beskattning, viket betyder att momsen på varor och tjänster normalt ska vara 25 procent. EU:s momsdirekt tillåter dock medlemsländerna att använda ytterligare två momssatser, sex respektive tolv procent. Avstegen från den normala momssatsen har stegvis blivit fler, och hotell- och restaurangnäringen arbetar nu hårt för att bevisa att den sänkta krogmomsen medför fler jobb.