Närmare 28 000 personer skadade sig så svårt på jobbet i fjol att de tvingades sjukanmäla sig — drygt 600 fler än föregående år. De unga männen löper störst risk att skadas.

Arbetslivet har blivit säkrare de senaste decennierna, sett till att olyckstalen sjunkit kraftigt. Men 2011 ökade antalet arbetsskador något för andra året i rad, visar en rapport från Arbetsmiljöverket. Uppgången kan till stor del skyllas på något så trivialt som vinterns is och snö.

– Det är förskolepersonal, brevbärare, fastighetsskötare och andra som halkat och slagit sig. De olyckorna hade enkelt kunnat undvikas med sand och broddar, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

Men han pekar också på den växande bemanningsbranschen, där olycksfrekvensen stigit.

– Vi ser ju att det ibland brister i introduktionen till korta jobb och att det kan vara otydligt vem som har arbetsmiljöansvaret. De lokala cheferna kanske inte tänker in de inhyrda i sitt skyddsarbete, säger Mikael Sjöberg.

Generellt är det de yngsta männen på arbetsmarknaden, de under 25, som löper störst risk att råka ut för olyckor på jobbet.

– Unga män är kända för ett högre risktagande överlag, och de finns i branscher och på arbetsplatser som har en hög olycksrisk från början. Är du då dessutom inhyrd tillkommer ytterligare risker, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsgivarna måste ta introduktion och handledning för ungdomar på största allvar, fortsätter han.

– Det är en tragedi varje gång en person skadas. Och att unga människor invalidiseras i början av sitt arbetsliv bör inte ett modernt samhälle acceptera.

I sex av tio arbetsplatsolyckor i fjol var den skadade en man. Kvinnorna däremot löper större risk att drabbas av belastningsskador och andra arbetssjukdomar. Olycksfrekvensen var högst i Södermanland, Jönköping, Blekinge, Örebro och Västmanland. Nedbrutet på kommunnivå blir skillnaderna ännu tydligare. Bruksorterna Hofors, Oxelösund, Surahammar och Lessebo utmärker sig med 15—16 olyckor per 1 000 förvärvsarbetande, jämfört med rikssnittet på 6 olyckor. Gemensamt för de fyra kommunerna är att de har stor tillverkningsindustri, en av de mest olycksdrabbade branscherna.