LO ska ha en stark fackligpolitisk samverkan. Det var alla överens om, men vilka metoder som ska användas fanns det delade meningar om under dagens debatt på kongressen.

Ulla Lindqvist, tidigare vice ordförande i LO, inledde debatten med att motivera vikten av fackligpolitisk samverkan med Socialdemokraterna, samtidigt som hon betonade att LO och partiet var två skilda organisationer.

– Vi har samma grundvärderingar som Socialdemokraterna, men det innebär inte alltid att vi tycker lika, sa hon.

Hon underströk också att samverkan med S inte ersätter samhällspåverkan där LO vänder sig till regeringen, andra partier och organisationer för att få igenom sina krav.

Debatten som följde blev lång. Flera talare vittnade om att samverkan inte alltid fungerar särskilt bra, och några kritiserade även Socialdemokraternas politik. Robert Langholz, från Transport, tyckte att partiet gått åt fel hål och att LO måste våga vara tydligt.

– Vi måste ställa krav. Får vi inte gehör för våra krav måste vi tyvärr säga till medlemmarna att det här kanske inte är vårt parti, sade han.

Flera motioner handlade om den så kallade Trondheimsmodellen, eller andra liknande modeller, som innebär att LO låter medlemmarna tala om vilka frågor som är viktigast för dem och att facket sedan sätter press på politikerna i flera partier att driva dessa.

– Vårt uppdrag är att sätta de frågor som rör våra medlemmar på dagordningen, sade Johan Sjöstrand, från Handels, och han fick stöd av flera talare.

Leif Nordin, från Kommunal, stödde dock styrelsens linje att inte slå fast någon särskilt arbetssätt.

– Att kongressen skulle binda upp sig för en speciell metod? Det kan inte vara riktigt rätt, sa han.

Även LO-styrelsens föredragande Gabriella Lavecchia, var inne på samma linje.

Hon konstaterade också att LO redan i dag frågar medlemmarna vilka frågor de tycker är viktiga på många olika sätt.

– Självklart ska vi fråga medlemmarna. Allt annat vore märkligt, men det låter på debatten som om vi inte gör det och det är fel, sade hon.

Att bara driva de frågor medlemmarna angett som viktiga är dock att ta det ett steg för långt, tyckte hon och hon fick kongressen med sig.

Kongressen beslutade, enligt styrelsens förslag, att LO ska utarbeta en mellanvalsstrategi och att medlemmarnas intressen ska omvandlas till konkreta fackliga krav, men inte att det ska vara just en enkätundersökning som ska användas.