I dag kan den förra S-ledaren Mona Sahlin väljas till ny chef för FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO. Hon kan bli den första kvinnan på posten.

Mona Sahlin överlevde den första valomgången. Det gäller att få en majoritet av de 56 röstberättigade delegaterna. Kandidaterna var från början nio och för varje valomgång åker den med minst röster ut.

I första valomgången åkte Nigers kandidat Ibrahim Assane Mayaki ut.

Nu fortsätter valomgång två.

Mona Sahlin är den enda kvinnliga kandidaten. Och enbart män har haft posten som generaldirektör ända sedan ILO bildades 1919. Könsaspekten är därmed kanske Sahlins och den svenska regeringens starkaste kort.