Det blir ingen gemensam a-kassa för alla LO-förbund, den här gången heller. Kongressen röstade idag ner motionen från Handels.

En gemensam a-kassa för alla förbund skulle göra att alla delade kostnaderna för arbetslösheten solidariskt, konstaterade både Handels i sin motion och flera ombud på kongressen.

Ulrika Karlsson från Hotell- och restaurangfacket berättade hur hårt den höga a-kasseavgiften slår mot de lågavlönade medlemmarna i hennes förbund, och hon uppmanade kongressen att tänka solidariskt.

– Det vi lovat varandra är att dela varandras bördor, därför yrkar jag bifall till motionen, sade hon.

Anders Bergström, Kommunals förbundskassör, var dock emot förslaget eftersom det skulle innebära högre kostnader för LO-medlemmarna som helhet.

– Det är inte vår organisation det är fel på, det är regerings och riksdagens förbannade avgiftssystem, slog han fast.

Han och styrelsen fick kongressen med sig och motionen röstades ner.

Kongressen tog också ställning till en motion från Byggnads Stockholm-Gotland om en gemensam inkomstförsäkring för alla LO-förbund.

– Detta behövs. Våra medlemmar, mina kompisar och jag själv klarar oss inte på den a-kasseersättning som finns i dag, sade Stefan Slottensjö, från Byggnads.

I dag varierar försäkringsskyddet kraftigt mellan de olika förbunden, och i de förbund där risken för arbetslöshet är som störst blir det för dyrt med någon försäkring alls. Även det förslaget röstades dock ner av kongressen.

Andra kongressombud lyfte frågan om att många anställda har svårt att få ut arbetsgivarintyg från sina arbetsgivare, vilket gör att de inte kan få a-kasseersättning. Där var det lättare att vinna kongressens stöd. Trots att LO-styrelsen avrådde beslutade kongressen att LO får i uppdrag att se till så att arbetsgivaren blir skyldig enligt lag att skriva arbetsgivarintyg inom två veckor.