Alla elever måste få stöd för att nå målen och allmän behörighet till högskolan måste ingå gymnasieskolans yrkesprogram, kräver LO-kongressen.

LO måste motverka de ökande kunskapsklyftorna och segregationen i den svenska skolan, krävde samtliga ombud som fick ordet i debatten om utbildningspolitiken på LO-kongressen i dag.

Ombuden hade en rad förslag till hur detta ska uppnås, alltifrån differentierad skolpeng till nya pedagogiska modeller och särskilda insatser för att ge pojkar och flickor likvärdiga kunskaper. En del av förslagen fick också mothugg.

Exempelvis vill Ewa Glimhed från Kommunal veta om LO över huvud taget sagt ja till skolpengen innan kongressen diskuterar en mer differentierad skolpeng.

– Nej, vi ska i stället omfördela resurserna så att segregationen motverkas, sa hon.

En av motionerna ville ”skrota alliansens nya gymnasieprogram” och ge alla elever allmän behörighet till högskolan. LO-styrelsen påminde om att redan förra kongressen beslutade att LO skulle verka för allmän behörighet på alla program. Frågan är fortfarande aktuell, men regeringen har inte velat lyssna på LO och medlemsförbunden, menade styrelsen.

Kongressen avslutade skoldebatten med följande beslut:

– Skolsegregationen måste motverkas och resurna omfördelas så att alla barn och ungdomar kan nå godkänt resultat.