Som ett led i att ena LO får alla förbund en plats i styrelsen. Elektrikerna, Fastighets, Livs, Musikerna, Målarna och Pappers har fått varsin representant.

I LO:s styrelse ingår nu ordförandena i samtliga LO-förbund.

Byggnads, GS, Handels, HRF, IF Metall, Kommunal, Seko och Transport har tidigare haft uppgiften att representera alla LO:s 14 medlemsförbund i styrelsen.

Sex förbund har bara haft närvarande- och yttranderätt.

Den utökade styrelsen består förutom av 14 ledamöterna från de olika förbunden, också av LO-ledningen.

Enligt LO-styrelsens förslag ska denna utökning ”stärka förutsättningarna för ett gemensamt agerande.

I fredags röstade kongressen igenom förändringen, men inte utan hetsig debatt. Röstsiffrorna slutade 244 för och 133 emot.