Nio EU-länder är redan bundna av konventionen och LO:s styrelse, liksom kongress, anser att också Sverige bör bli det.

Fackförbundet Seko motionerade om att LO ska verka för att ILO:s konvention 94 ska införlivas i svensk lag – så att kommuner och andra ska kunna kräva svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Kongressen gick på Sekos linje, vilket också LO:s styrelse förespråkat.

Argumentet mot en svensk ratifikation har varit att den kan strida mot EU:s direktiv om offentlig upphandling. Den svenska regeringen har inte för avsikt att ratificera den, medan den socialdemokratiska partikongressen ansåg att så borde ske redan 2005.