Om LO-förbunden enas och håller samman kring avtalskraven kommer det att bli som LO-förbunden vill i nästa avtalsrörelse. Det säger Torbjörn Johansson, som på söndagsmorgonen valdes till LO:s nye avtalssekreterare med ett rungande ja och stående applåder på LO:s kongress.

– Om vi lovar varandra att inte lämna någon efter oss kommer ett enat LO att kunna förflytta berg, säger han.

Direkt efter valet tackade en rörd Torbjörn Johansson kongressen. I talarstolen tog han av sig sin kavajnål från Byggnads. Efter talet satte avgående avtalssekreterare Per Bardh fast sin LO-nål på Johanssons kavajslag. Torbjörn Johansson  berättade för kongressdeltagarna om när han fick upp ögonen för facket. Det var när han som objektsanställd snickarlärling sades upp av platschefen. Senare i matsalen såg lagbasen, som hos Byggnads är en facklig förtroendeman, att lärlingarna hängde med huvudena. Lagbasen frågade och fick veta att de sagts upp. Lagbasen reagerade mycket starkt och sa att så får det inte gå till – platschefen hade ju inte pratat med facket. De gick  alla till platschefen, som tog tillbaka uppsägningarna sedan lagbasen pratat med honom.

– Lagbasen var min hjälte. Jag ville bli som han.

Torbjörn Johansson är en 49-åring västgöte. Han är gift och har fem barn. 1996 började han jobbade heltid fackligt. Tre år senare kom han till Byggnads förbundskontor. Nu lämnar han posten som Byggnads avtalssekretare.

Torbjörn Johansson säger att fackets makt bygger på att fackens medlemmar tillsammans kontrollerar priset på arbetet. LO-förbunden har tappat lite av den kontrollen de senaste åren.  Torbjörn Johansson säger att nyckel till att förändra det är samordning.

– Låt oss nu bli världsbäst på samordning och sammanhållning.

Han säger att Svenskt Näringslivs förstått att hålla ihop och han beskriver arbetsgivarorganisationen som hårt centralstyrd – till om med värre än Stalins regim.

Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv, har i tidningen Arbetet efterlyst ett mer modernt LO och det betyder enligt honom bland annat att lokala parter ska kunna ändra och försämra kollektivavtalen. Ren bluff tycker LO:s nye avtalssekreterare, eftersom arbetsgivarna är så centralstyrda.

Än har Torbjörn Johansson inget konkret att säga om hur kraven inför nästa avtalsrörelse ska utformas. Han vill dock prioritera förändringar av relativlönerna. Däremot tar han inte ställning till jämställdhetspotten.

– Hela den solidariska lönepolitiken bygger på förändring av relativlönerna. Vi måste hitta ett sätt att förändra dem.

Efter kongressen på tisdag börjar Torbjörn Johansson sitt nya jobb på LO-kansliet. Han tänker sig att först av allt ska han lära sig mer om LO och LO:s interna arbete.