Fackligt uppdrag på fritiden ska inte kompenseras. Bara förlorad inkomst. Det beslutade LO-kongressen i dag. Kongressen står därmed fast vid principen att fackligt arbete i grunden är en ideell verksamhet.

Mot detta argumenterade motionärer fån Kommunal som krävde att ersättning ska betalas för nedlagd tid för det fackliga uppdraget, och inte enbart ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Deras motivering är att de som arbetar deltid eller skift och därför måste utföra fackligt arbete på ledig tid inte får någon ersättning alls.

Det kan inte vara LO:s syfte att enbart de som arbetar heltid måndag till fredag kan åta sig fackligt uppdrag, menade motionärerna. Det är kränkande mot alla som arbetar deltid eller kvällar, nätter och helger.

– Jag jobbar kvällar och nätter ibland tre veckor i rad. Det innebär att jag måste välja mellan att aldrig få vara ledig på tre veckor eller säga ifrån mig mina fackliga uppdrag, sade Kommunals ombud Cecilia Ljungqvist och vädjade till kongressen att få fortsätta med sitt brinnande engagemang.

Men kongressen valde att gå på styrelsens linje. Det vill säga att facket är en folkrörelse som bygger på frivillighet och övertygelse.