EU har skakats i grunden av den fyra år långa ekonomiska kris som drabbat världen. Relationerna har förändrats, hävdade tre fackliga och en socialdemokratisk debattör under en paneldiskussion på LO-kongressen.

– Vi har en situation där bra lön anses som något negativt, sa Europafackets generalsekreterare Bernadette Segol.

I dag är cirka 25 miljoner i EU arbetslösa. Hälften av de unga i Grekland och Spanien är utan jobb.

Enligt Europafackets generalsekreterare har det skett en förändring av relationerna på den europeiska arbetsmarknaden.

Hon beskriver en ökande lönekonkurrensen mellan länder. En lönelista håller på att växa fram där företagen väljer att satsa i de länder där lönen är som lägst. Hon var även kritisk till den åtstramningspolitik som EU fört för att få Europa ur krisen.

Enligt fackbasen fungerar den inte, och hon tyckte sig se bakomliggande skäl till att svångremmarna dragits åt.

– Förklaringen är en neoliberal ideologi som vill öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, sa hon.

De andra debattörerna – socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson, LO:s chefsekonom Ola Pettersson och vice generalsekreteraren på världsfacket IFS, Jaap Wienen – var också kritiska mot metoden att spara sig ur krisen.

Enligt världsfacket IFS kan den ekonomiska krisen som slagit hårt mot Europa få allvarliga konsekvenser för fackföreningar på andra kontinenter.

– Resten av världen har sett på Europa som ett paradis för den sociala dialogen men nu är många chockade över att den har ignorerats under krisen, sa Jaap Wienen.

Socialdemokraten Magdalena Andersson talade om vikten av full sysselsättning.

– Ekonomiskt oberoende är grunden för friheten, sa hon.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson var inne på samma linje och sa att en full sysselsättning ökar fackets förhandlingsstyrka.

– En av de viktigaste frågorna för LO är att den politiska debatten handlar om full sysselsättning, sa han.