Unga med otrygga jobb kan inte bli medlemmar direkt i LO. Även denna LO-kongress sa nej till det förslaget. Men det kommer ett uttalande om ungdomarnas möjligheter att bli medlemmar i facket. Anders Berg, ombud för Transport, fick kongressen med sig på det kravet.

Och LO ska arbeta för att unga medlemmar får ett bättre bemötande av facket, även om de råkar vara med i ”fel” förbund på det tillfälliga jobb de råkar ha just för ögonblicket. Jonathan Lundberg, ombud från GS, fick med sig kongressen på det kravet.

Det var de unga ombuden som gick upp i talarstolen när sex motioner om ungdomar och medlemskap i facket behandlades. Debatten handlade om hur facket ska förhålla sig när ungdomar hoppar mellan olika otrygga jobb och ibland har flera jobb samtidigt och därmed hör hemma i flera förbund.

– Min yngsta dotter är 29 år. Hon har bytt fackförbund fyra gånger. Om det inte hade varit för mig hade hon tröttnat på vägen och gått ur facket. Vi hade 47 000 övergångar mellan förbunden 2010. 18 000 stannade i facket – 29 000 gick ur. Jag tror att de flesta var ungdomar, berättade Anders Berg.

Flera gick upp i talarstolen och berättade om unga människor som har flera jobb parallellt. De tror ofta att inget fackförbund vill ha dem.

LO:s styrelse ska komma med en rapport om vad förbunden kan göra gemensamt för att få fler unga medlemmar. Rapporten ska vara klar nästa år. Handels avdelningar i Stockholm och Göteborg kom med förslaget.

LO-kongressen röstade ner förslagen om tvärfackligt medlemskap liksom ett förslag att skapa ett branschneutralt fack för unga med otrygga jobb. Tanken är att detta fack ska skicka ungdomarna vidare till rätt förbund när de behöver hjälp.