LO ska inte utreda samverkan mellan kommunikationsenheten och tidningen Arbetet.  LO-kongressen röstade ned en motion från IF Metall sent på lördagskvällen.

– En motion som har misstolkats och missförståtts. Det har aldrig varit vår mening att Arbetet ska bli husbondens röst, sa Monika Theodorsson, IF Metalls förbundssekreterare och fortsatte:

– LO har inte obegränsade resurser. Vi har behöver använda pengarna så effektivt som möjligt.

Wanja Lundby-Wedin hävdade att motionen ”slår in öppna dörrar”. LO har redan sett över sin organisation och byggt upp en ny kommunikationsenhet och träffat avtal med Arbetet om annonsering och bilagor.

– Men det är viktigt att Arbetet fullt ut uppfattas som en journalistisk produkt, underströk hon.