LO kommer inte att driva frågan om tjänstledighet för att prova nya jobb. Det beslutade kongressen i kväll.

Alla borde ha rätt till tjänstledigt för att prova ett nytt jobb, ansåg IF Metalls avdelning i Norrbotten och GS avdelning i Östra Skåne/Blekinge i varsin motion till LO-kongressen.

Flera ombud från olika förbund gick upp i talarstolen och gav motionerna sitt stöd.

– Det här förslaget skulle ge trygghet i förändring, bättre matchning på arbetsmarknaden och rätt person på rätt plats, sa Fredrik Ståhle från Livs.

LO:s styrelse ansåg dock att en sådan regel bidar till att öka de otrygga anställningarna och att om kravet ändå ska drivas, så ska det ske avtalsvägen och inte genom ny lagstiftning.

Styrelsen fick stöd av Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare. Förutom att visstidsanställningarna skulle öka tyckte han inte heller att det var en fråga för kongressen att beslut om, i alla fall inte om det skulle bli ett gemensamt avtalskrav.

– Kan vi på en kongress bestämma att det här är det viktigaste och mest överordnade vi ska driva i nästa avtalsrörelse? För så blir det om vi fattar beslutet, sade han och tillade att han tyckte att förbunden skulle överväga kravet tillsammans med andra avtalskrav inför avtalsrörelsen.

Han och LO:s styrelse fick stöd av kongressen som inte biföll motionerna.