LO-kongressen. En arbetsgivare kan sparka en anställd utan saklig grund och sedan köpa sig fri från en fällande dom med stöd av las. Flera ombud ville täppa till lagluckan, men lyckades trots en het debatt inte få med sig LO-kongressen.

– Vi måste stoppa missbruket av las, LO måste inse att detta är ett problem och försöka göra något åt det, sa Pappers ombud Lars-Göran Johansson.

Att en uppsägning ska vara sakligt grundad är en central regel i las. Men det finns en annan regel i samma lag som tar bort det skyddet. Regeln säger att om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, som ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande, ska anställningen anses vara upplöst ändå.

Naturligtvis mot att arbetsgivaren betalar ett visst skadestånd. På kongressen rådde olika åsikter om hur ofta möjligheten används av arbetsgivarna.

LO-styrelsen påpekade att det finns ganska få AD-domar som arbetsgivarna trotsat med stöd av las.

– Det är inte konstigt, sa Lars-Göran Johansson. Alla vet att det finns en fast prislista i lagen. Man gör upp på arbetsplatsen utan ens central förhandling. Jag vet att det finns ett stort mörkertal.

Inte sällan används möjligheten av arbetsgivare för att bli av med en besvärlig anställd eller förtroendevald som vågar säga ifrån på jobbet. De fastställda priserna i las är inte större än att alla företag med någorlunda sund ekonomi kan tycka att det är lönsamt att köpa sig fri, förklarar Lars-Göran Johansson i sin motion.

– Arbetsgivarnas gräddfil förbi kravet på saklig grund är upprörande och otidsenlig.

Möjligheten till skadestånd bör därför villkoras med ”arbetstagarens samtycke”, föreslog han kongressen.

Också LO-styrelsen konstaterade att det är allvarligt att arbetsgivare kan kringgå lagen genom att köpa sig fri med skadestånd. Men samtidigt påpekar styrelsen att det är ”en nödlösning för att, i synnerliga fall, lösa upp konflikter på en arbetsplats”. Styrelsen tycker alltså inte att möjligheten används i sådan omfattning att lagen behöver ändras.

I sin argumentation hänvisade Lars-Göran Johansson till en artikel i Arbetet. Den handlar om en undersköterska inom äldrevården som fick sparken trots att ha vunnit i Arbetsdomstolen. Mot sin vilja och med stöd av las.

 

FAKTA: Prislistan

Enligt lagen om anställningsskydd (39 §) får en arbetsgivare vägra att rätta sig efter en dom som ogiltigförklarat:

• en uppsägning

• ett avskedande

• eller som fastställt att en tidsbegränsad anställning ska gälla tills vidare.

För sin vägran ska arbetsgivaren betala skadestånd motsvarande 6 till 32 månadslöner beroende på anställningstid.

• 6 månadslöner vid mindre än 6 månaders anställning

• 16 månadslöner vid mer än 6 månaders och mindre än 5 års anställning

• 24 månadslöner vid minst 5 men mindre än 10 års anställning

• 32 månadslöner vid minst 10 års anställning