LO:s framtida roll ska utredas och det ska gå fort.

Det beslöt LO-kongressen på lördagskvällen och biföll en motion från förbunden i 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport.

– Jag hoppas att vi ska vara modiga, att vi verkligen vågar vända på alla stenar och inte bara kör på i invanda mönster, sa Fastighets ordförande Hans Öhlund i debatten.

Motionen går ut på att LO ska bli en strategisk opinionsbildare snarare än en avtalsslutande part. LO som förhandlarorganisation hör till det förflutna.

I motionen uppmanas LO att följa svenskt Näringslivs exempel. När SAF och Industriförbundet gick ihop och bildade svenskt Näringsliv förändrade de inriktning. Fokus flyttades från förhandlingar till opinionsbildning.

Utredningen ska titta på mer av samarbete med tjänstemännen och nya former för att arbeta facklig-politiskt.

LO ska också se till att det kommer igång en idédebatt om hur facket ska arbeta och med vad. Kongressen biföll en motion från Pappers avdelning 68 i Hallstavik.