Migrationsverket ska kontrollera löner, arbetstider och arbetsvillkor för människor från länder utanför EU, som arbetar i Sverige. Arbetsgivarna ska hålla vad de lovar när de ansöker om tillstånd hos Migrationsverket.

Det beslöt LO-kongressen och ställde sig därmed bakom ett krav i en motion från Byggnads och Hotell- och restaurangfacket.

Dessutom ska LO jobba för att Migrationsverket får ett utökat uppdrag att göra förhands- och efterhandskontroller och kolla att skatter och betalas in av arbetsgivarna. LO ska också arbeta för att människor som träder fram och berättar om missförhållanden inte ska riskera att bli utvisade ur Sverige.

Så långt var enigheten total på LO-kongressen om motionen.

Däremot gick LO-kongressen inte med på kravet att arbetsgivare som missbrukar systemet ska straffas med fängelse i upp till två år.

– Problemet är att lagen säger att villkoren inte ska vara sämre än kollektivets eller praxis i branschen. De innebär att en myndighet ska tolka våra kollektivavtal. Det vill vi inte, sa LO-styrelsens föredragande Thord Ingesson och kongressen höll med.

– Det handlar inte bara om kollektivavtal. Det handlar om enskilda människor som far illa, sa Per Persson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket i Stockholm, som har uppmanats att yttra sig om mer än 7 000 ansökningar om arbetstillstånd från olika hotell och krogar under de senaste tre åren.