Ändra Medlingsinstitutets uppdrag och ge LO-styrelsen i uppdrag att verka för jämställdhetspotter, krävde Kommunal. Men förbundet fick inte kongressen med sig i debatten om lönebildningen.

Att Medlingsinstitutet motverkar LO:s kamp för att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade avtalsområden, var både LO och de flesta förbund överens om. I en omdebatterad motion krävde Kommunal insatser för att ändra myndighetens uppdrag.

– Medlingsinstitutet har snävat in sitt uppdrag till att följa industrinormeringen till punkt och pricka. Det är helt orimligt att det är på kronan och decimalen samma löneökning som ska gälla för alla. Det här cementerar och förvärrar de skillnader som finns, sade Lenita Granlund.

Kommunal ville också att jämställdhetspotterna skulle finnas med i de samordnade förbundsförhandlingarna fram till nästa kongress, vilket även Ronny Wenngren, Elektrikernas avtalssekreterare stödde. Han krävde dessutom att LO skulle anta som mål att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utrotas på sju år.

– Målet ska vara att 2020 ska skillnaderna vara som mest plus minus tre procent, sa han.

Men Kommunals förslag mötte starkt motstånd från flera håll. Många talare poängterade att om LO vill ändra Medlingsinstitutets bjuds politikerna in lönebildningen, och att det motverkar fackets arbete.

– Det som är livsfarligt är att en LO-kongress bjuder in politikerna till samtal om lönebildningen. Det är unik och har aldrig hänt tidigare, sade IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Han varnade också för att låsa fast sig vid jämställdhetspotter som teknik att utjämna löneskillnaderna och påminde om att det varit metoden i tre avtalsrörelser men att samordningen sprack i den sista.

– Det vore väldigt olyckligt av en kongress att binda fast tekniken. Vi är överens om att vi behöver en utjämning inte bara mellan kvinnor och män utan också mellan dem som har höga och låga löner.

Marcel Carlstedt från Transport gick ett steg längre och vädja till kongressen att inte bifalla förslaget om jämställdhetspotterna.

– Om vi bestämmer här i dag att vi ska ha kvinnopotter, då spricker samordningen för 2013 redan nu och det har vi inte råd med.

Kongressen gick på LO-styrelsens linje och Kommunals förslag gick inte igenom. I stället beslutades att LO ska hålla fast vid den solidariska lönepolitiken och fortsätta att verka för relativlöneförändringar som motverkar värdediskrimineringen mellan manligt och kvinnligt dominerade sektorer.

LO fick också i uppdrag ta fram underlag för en diskussion med TCO och Saco om hur den solidariska lönepolitiken kan moderniseras med särskilt fokus på ojämlik lönespridning, jämställda löner, löneglidning och internationell konkurrenskraft.