Nationella parlament runt om i Europa har gett EU-kommissionen bakläxa om förslaget om EU-reglering av strejkrätt. Från norr till söder, från öst till väst har en tydlig signal sänts om att förslaget till förordningen som kallas ”Monti II” inte accepteras.

Förslaget strider mot den svenska kollektivavtalsmodellen. Det är ett direkt ingrepp i grundläggande fackliga rättigheter, såsom förenings- och den fria förhandlingsrätten, där strejkrätten är en viktig del.

Vi socialdemokrater har de senaste månaderna jobbat aktivt med förslaget i riksdagen och fått majoritet för att det inte är en fråga som EU ska avgöra. Vi har också genom täta kontakter med andra parlament runt om i Europa och genom möten och samtal med våra partikamrater i andra länder fått flera andra att tycka och göra samma sak. Vårt idoga arbete har gett resultat vilket vi är mycket glada för.

Det kallas för att subsidiaritetspröva ett ärende. Det låter kanske krångligt men det handlar helt enkelt att bestämma om en fråga behöver beslutas på EU-nivå eller om det är bättre att den avgörs på en nivå närmare medborgarna.

Subsidiaritetsprövning, även kallad närhetsprincipen, är ett nytt verktyg som finns i och med Lissabonfördragets inrättande. Om mer än en tredjedel av parlamenten säger att förslaget strider mot närhetsprincipen så ska kommissionen ompröva det. Det har aldrig hänt att ett förslag fått så många protesterande röster – inte för än nu. När tidsfristen gick ut i dagarna var de nationella parlamentens åsikt klar. Det duger inte att Kommissionen försöker reglera frågor som ska avgöras nationellt.

Kärnfrågan handlar om att företags ekonomiska intresse att konkurrera med låga löner aldrig kan vara en legitim begränsning av strejkrätten. För oss som socialdemokrater känns det extra bra att det är just den här frågan som skapar så stort engagemang.

För ett riktigt arbetarparti är det inte bara viktigt att människor har ett jobb att gå till utan också att villkoren på det arbetet är rimliga och rättvisa. För oss är det självklart att människor ska kunna röra sig fritt och arbeta vart man vill i Europa. När människor väljer att arbeta i ett annat EU-land ska de dock garanteras lika arbetsvillkor som sina inhemska kollegor. Nåt annat duger inte.

Den signalen har nu kommissionen fått på ett mycket tydligt sätt och vi ser fram emot ett omarbetat förslag med nödvändiga förändringar i EU-lagstiftningen för att vi ska slippa framtida Laval-fall.

Ylva Johansson (S), vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet
Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden