I en analys i Dagens Nyheter skriver professor Lars Calmfors att regeringens sysselsättningspolitik är ologisk.

Å ena sidan säger sig regeringen vilja höja sysselsättningen för att förbättra statens finanser, å andra sidan inför samma regering jobbskatteavdrag som medvetet försämrar statens finanser.

De jobb som eventuellt skapas genom avdraget kostar därmed, enligt regeringen själv, 60 miljarder kronor per år i stället för att ge några inkomster alls.

Det viktigaste är dock det råd som Lars Calmfors ger till både alliansen och Socialdemokraterna, nämligen att utifrån regeringens logiska kullerbytta tänka igenom motiven bakom full sysselsättning.

Och här finner vi männi­skan.

Arbete har fördelar som i sig är skäl nog för att värna full sysselsättning. Här finns stoltheten att försörja sig själv, och tillfredsställelsen att utföra ”det goda arbetet” i en bra arbetsmiljö.

Det är alltså inte statens möjligheter att skapa jobb som bör ifrågasättas, utan just motiven till att skapa jobb.

Jobbskapandet måste utgå ifrån arbetskraftens behov, möjligheter och starka vilja att arbeta. Då kan vi också avskaffa dyra och overksamma företagsbidrag i form av sänkt moms och arbetsgivaravgift som alliansen nu fört till vägs ände.