TCO-ordföranden Eva Nordmark var oväntat rak när hon talade inför LO-kongressen: LO:s partipolitiska koppling till S försvårar samarbete med oss.

Att TCO:s ordförande bjuds in för att tala på LO:s kongresser är numera tradition. Likaså att TCO-ordföranden då betonar det som förenar tjänstemannarörelsen och arbetarnas fackföreningar.

Sålunda inledde Eva Nordmark sitt tal på den nyss öppnade 27:e LO-kongressen:

– Vi har många gemensamma drömmar om ett uthålligt, jämlikt arbetsliv. Och många gemensamma utmaningar. Stress och press i arbetslivet är årtiondets arbetsmiljöfråga.

– 50 procent av kvinnorna i både LO-förbunden och TCO-förbunden går ner i arbetstid då de får barn för att få livet att gå ihop, med konsekvenser för inkomsten och den framtida pensionen.

När LO, TCO och Saco är ense kring sådana utmaningar har vi en stor gemensam kraft, fortsatte Eva Nordmark.

– Men jag vill vara rak: LO:s partipolitiska koppling försvårar samarbete.

Eva Nordmark hänvisade också till TCO:s historia av partipolitiskt oberoende.

– Det har burit oss långt, sa Eva Nordmark, som ansåg att tjänstemannafacken aldrig hade nått så hög organisationsgrad om de hade haft kopplingar till ett visst parti.

I sitt tal passade TCO-ordföranden på att berömma LO:s avgående ordförande Wanja Lundby-Wedin för hennes insatser som ordförande för Europafacket.

– Jag är stolt över dig. Över hur du har klivit in i de manliga rummen, och bidragit till att hålla samman Europafacket.