Fyra Sacoförbund – Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer – har beslutat att utse gemensamma regionala skyddsombud. Hittills har Saco inte haft några regionala ombud.

– Vi tycker att det är dags att även Saco utnyttjar möjligheten till en regional skyddsverksamhet, säger Ann-Kristin Eriksson, ombudsman hos Civilekonomerna.

– Varför ska vi inte kunna göra som LO och TCO, som bevisligen haft mycket lyckade satsningar på arbetsmiljön genom de regionala skyddsombuden?

De fyra förbunden har tillsammans 30 000 medlemmar i mindre företag inom den privata tjänstesektorn och delar av industrin. De annonserar nu efter lämpliga kandidater bland skyddsombud och övriga förtroendevalda. De regionala skyddsombuden väntas komma i gång till hösten och verksamheten ska delvis finansieras med statliga pengar från Arbetsmiljöverket.

Ännu är det inte klart hur många gemensamma ombud de fyra förbunden kommer att ha.

– I dagsläget vet vi inte hur många det blir, delvis beror det på hur mycket det kostar, säger Ann-Kristin Eriksson.

De regionala skyddsombuden kommer att vara en trygghet, inte bara för medlemmarna, utan även för arbetsgivarna på småföretagen, menar hon.

– På många arbetsplatser har vi varken skyddsombud eller skyddskommittéer. Många av våra medlemmar är överbelastade och lider av stress. Det gäller att kunna frigöra tid för återhämtning och våga säga ifrån, berättar Ann-Kristin Eriksson.