Det blir Johan Lindholm som tar över ordförandeklubban i Byggnads, enligt det förslag valberedningen presenterade i dag.

Foto: Jonas Ekströmer

– Han har en bred facklig och fackligpolitisk kompetens som gör att han kommer att klara uppdraget på ett galant sätt, säger Per-Olov Larsen, valberedningens ordförande.

Det har inte varit något lätt jobb att pussla ihop den nya ledningen för Byggnads. En av huvudkandidaterna till ledningen och ordförandeposten, Torbjörn Johansson, i dag förbundets avtalssekretare, har nämligen samtidigt varit tilltänkt som ny avtalssekretare i LO.

Först när det blivit klart att han föreslagits till posten i LO kunde bitarna falla på plats för Byggnads valberedning.

– Det har påverkat oss mycket att Torbjörn nu föreslagits till nya uppdrag i LO. Torbjörn är en mycket stark människa i vårt förbund och det kommer han att vara i LO också, säger Per-Olov Larsen.

Förutom Johan Lindholm och Torbjörn Johansson kandiderade även riksdagsmannen Lars Mejern Larsson (S) till ordförandeposten.

– Vi hade tre bra kandidater som sedan blev två, och valberedningen var enig i sitt val, säger Per-Olov Larsen.

Johan Lindholm är 48 år och i dag Byggnads andre förbundsordförande, och han var tidigare ordförande för Byggettan i Stockholm. Hans mål som ordförande är att stärka Byggnads som förbund och att få medlemmarna i centrum, enligt ett pressmeddelande från förbundet.

Som ny andre ordförande föreslår valberedningen Lars Hildingsson, i dag ordförande i Byggnads region Småland-Blekinge.

Torbjörn Hagelin, som i dag är förbundssekreterare, ersätter Torbjörn Johansson som ny avtalssekreterare. Och som ny förbundssekreterare vill valberedningen se Patrik Östberg, i dag chef för Byggnads medlemsenhet.

– För oss har det inte bara handlat om att hitta en ny ordförande utan en hel förbundsledning som ska fungera ihop och som kompletterar varandra. Det tror vi att vi nu gjort, säger Per-Olov Larsen.

Valet av en ny förbundsledning kommer att göras på Byggnads extra kongress den 12 juni.