Företag med kollektivavtal ska märkas med ett LO-gemensamt schystmärke, beslutade förra LO-kongressen. Fyra år har gått – men något märke syns inte till. Arbetet följer upp några beslut som klubbades 2008.

Schysta villkor-märket var ett av besluten där kongressen körde över LO:s styrelse som bara ville utreda frågan. Men det är inte orsaken till att märket inte finns, enligt Lasse Thörn, chef på LO:s arbetslivsenhet.

– Om kongressen fattar ett beslut ska vi följa det. Man kan säga att kongressen slår fast en färdriktning, men sedan är det inte säkert att vi hinner till målet under en kongressperiod.

Frågan om märket har diskuterats i LO:s avtalsråd utan att något beslut fattats. Förbunden måste först enas om hur märkningen ska gå till och sedan hitta ett system för att garantera att den är aktuell.

Hotell- och restaurangfacket (HRF), som länge haft schystmärkning, har nu tagit fram en mobil-app med restauranger som har avtal, och den kan visa vägen för andra.

– Jag tror att vi får en märkning, men kanske inte klister­lappar. Jag är jätteimponerad av HRF:s app och tror på konsumentmakt. Teknik gör en märkning billigare och lättare, och det underlättar för dig och mig att göra medvetna val som konsumenter, säger Lasse Thörn.

Schystmärkningen är bara ett av runt 400 beslut som LO haft att genomföra från förra kongressen. Samtliga beviljade att-satser finns på en lista på LO där varje enhet kan se vad som ska göras – och sedan bocka av när något är gjort.

– Vi har genomfört ungefär 95 procent från förra kongressen, säger Kristina Mårtensson, chef för LO:s ledningskansli, som ansvarar för listan.

– Men många beslut handlar om att verka för något, och våra åtgärder betyder inte att kongressen fått som den vill till exempel när det gäller slopade karensdagar.

Att vissa beslut inte har åtgärdats alls beror på att LO:s styrelse måste göra prioriteringar och att en del beslut kanske inte ens går att genomföra, enligt Kristina Mårtensson.

– I verksamhetsberättelserna för varje år berättar vi vad vi gjort åt beslut som fattades på kongressen.

Vad som inte gjorts framgår dock inte, och listan är ett internt arbetsmaterial som inte redovisas öppet.

– Vi lämnar inte ut listan, men Wanja kommer i sitt tal till kongressen att ta upp en del av det som inte blivit av, säger Kristina Mårtensson.

Den som vill ha bättre koll får gå tillbaka till beslutsprotokollen från kongressen och sedan stämma av det mot verksamhetsberättelserna de senaste fyra åren.

 

Så här långt har lo kommit med fyra beslut från 2008

Karensdagen  finns kvar

Beslut: LO ska verka för slopad karensdag i sjukförsäkringen och för att ersättningsnivån höjs till 90 procent.

Så gick det: Ingenting har hänt.

Kommentar: ”Vi jobbar facklig­politiskt med frågan, men vissa frågor är svåra. Vi har en regering som inte tycker som vi i alla lägen. Även om kongressen beslutar om en förbättring kan vi inte alltid lägga till och lägga till. Ibland måste man slåss bara för att inte få försämring­ar.” Lasse Thörn, chef för LO:s arbets­livsenhet.

Lagen gäller även i hemmet

Beslut: LO ska verka för att ar­betsmiljölagen även ska gälla personliga assistenter och andra som arbetar i arbetsgivarens hem.

Så gick det: Genomfört. Arbets­miljölagen ändrades den 1 januari 2009 då undantaget för anställda i arbetsgivares hem togs bort.

Kommentar: ”Vi hade tryckt på i flera år för att ta bort piglagen, och även Kommunal hade drivit frågan. Nu kom utredningen av arbetsmiljölagen fram till samma slutsats ungefär samtidigt som motionen kom in, och det är vi givetvis glada över.” Sten Gellerstedt, utredare på LO:s arbets­livsenhet.

Statliga museer kostar ­fortfarande

Beslut: LO ska verka för att åter­införa fri entré på statliga museer.

Så gick det: Museerna tar fortfarande inträdesavgift.

Kommentar: ”Vi har agerat och varit ute i debatten, men det är något vi måste driva i fackligpolitisk samverkan och det kräver en annan statsminister. Sedan kanske det finns andra frågor, som a-kas­san, där vi jobbat hårdare för att pressa regeringen.” Marie Linder, chef för LO:s kommunikationsenhet.

Det är bara att börja utbilda

Beslut: Alla nya fackmedlemmar ska erbjudas introduktionsut­bildning inom sex månader.

Så gick det: Material och möjlig­heter finns, men det är upp till förbunden att se till att det verkligen sker.

Kommentar: ”Det var nog det kongressbeslutet vi verkställde snabbast. Efter ett halvår hade vi tagit fram både utbildningsmaterial och stimulansmedel. Jag tror att de flesta nu erbjuds introduktionsutbildning men det är upp till förbunden.” Marie Linder, chef för LO:s kommunikationsenhet.