Det går att ställa långtgående etiska krav vid offentlig upphandling slår EU:s domstol fast i en ny dom.

Den nederländska kommunen Gröningen köpte av etiska skäl enbart rättvisemärkt kaffe, Fairtrade. EU-kommissionen ville ha ett juridiskt klargörande ifall det var möjligt att ställa sådana krav vid en offentlig upphandling, och tog fallet till domstol.

EU-domstolen slår nu fast att kommunen gjorde fel då de endast köpte Fairtradekaffe.
Ändå ser Helena Markstedt, generalsekreterare för Fairtrade Sverige, utslaget som en seger.

– De fick visserligen inte säga att de endast skulle köpa Fairtrade men domen ger stöd till stat och kommuner att ställa etiska krav, säger hon.

Efter domen är det klarlagt att kommuner och stat har möjlighet att ställa krav bland annat på att varan som köps ska gå att spåra i leverantörsled samt att ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter ska följas.

I ILO:s kärnkonventioner ingår bland annat rätten att organisera sig fackligt och motverka barnarbete och diskriminering.

– Vi har tidigare tagit fram en guide som ger kommuner juridiskt stöd vid offentlig upphandling. Den här domen bekräftar att den guide vi tagit fram går att använda för kommuner, säger Helena Markstedt.