– Vi har inte jobbat för 90-procents ersättning i a-kassa och sjukförsäkring.
LO:s avgående ordförande Wanja Lundby-Wedin, redogjorde för kongressen vilka beslut från förra kongressen som inte har verkställts.

Att taket i a-kassan och sjukförsäkringen ska höjas till 90 procent av lönen har inte varit någon prioriterad fråga trots förra LO-kongressens beslut. I dag redogjorde LO:s avgående ordförande Wanja Lundby-Wedin för vad som hänt med besluten från förra kongressen.

Fyra år har gått sedan förra LO-kongressen och LO har haft runt 400 beslut att verkställa sedan dess. Att alla beslut inte har blivit genomförda, som Arbetet berättat. Men att det allra mesta ändå är gjort intygade i dag Wanja Lundby-Wedin när kongressen godkände de senaste årens verksamhetsberättelser.

Hon berättade också att en del saker inte prioriterats. Det gäller bland annat beslutet där kongressen gick emot LO-styrelsen och beslutade om att ersättningsnivån i a-kassa och sjukförsäkring ska höjas till 90 procent.

– När det gäller 80-procentsnivån som gäller nu är det 30 procent som inte får ut det från sjukförsäkringen och 90 procent som inte får ut det från a-kassan. Att i det läget kämpa för 90 procent har inte varit rimligt, sa Wanja Lundby-Wedin.

Inte heller kongressens beslut om att LO ska verka för att kostnaden för tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården, eller frågorna om klimat- och näringspolitik, har prioriterats på det sätt som kongressen beslutat. Men i övrigt har LO, enligt Wanja Lundby-Wedin, följt kongressens uppmaningar.

– Alla andra beslut kan ni finna i verksamhetsberättelserna, sa hon.

Kongressen godkände därefter verksamhetsberättelserna för åren från 2008 till 2011.