Utländska bärplockare kan vara utsatta för tvångsarbete enligt FN:s kriterier, konstaterar forskare vid Linköpings universitet. De kritiserar också svenska lagar för att vara tandlösa.

Forskarna har gått igenom vad som hände sommaren 2010, då 4 000 asiatiska bärplockare kom till Sverige med kontrakt som garanterade dem en fast lön och arbetsvillkor enligt kollektivavtal.

Löften som sveks, bland annat av företaget Lomsjö Bär. I september samma år visade det sig att huvudägaren hade tömt företagets konton och försvunnit.

Bärplockarnas arbetsvillkor uppfyller flera kriterier som enligt ILO:s definitioner stämmer väl på tvångsarbete, hävdar forskarna. Hot om bestraffning genom att vägra betala löner och att arbetarna inte har erbjudit sina tjänster frivilligt är två av dessa kriterier.

Om de arbetsvillkor som arbetarna frivilligt accepterat inte stämmer med verkligheten kan man fråga sig hur frivillig uppgörelsen egentligen är, resonerar forskarna.

– Svenska lagar och myndigheter är inte anpassade för sådana här händelser, säger Charles Woolfson vid Linköpings universitet. Det som hände bärplockarna kom för många som en chock. ”Kan detta verkligen hända i Sverige?” var en vanlig reaktion.

Forskarna anser att den svenska modellen bygger på två starka parter som förhandlar på utan statlig inblandning. Den är svår att tillämpa när den ena parten, som i bärplockarnas fall, är uppenbart mycket svagare, och när arbetsgivaren inte håller ingångna avtal.

I Sverige finns heller ingen myndighet som inspekterar att ingångna avtal om löner och andra anställningsvillkor hålls. Vår enda inspektionsmyndighet, Arbetsmiljöverket, inspekterar i första hand arbetsmiljön, berättar Charles Woolfson. Myndigheten har inte befogenhet att granska om löner och andra anställningsvillkor stämmer överens med gällande kollektivavtal eller inte.

– Vi kan inte heller förvänta oss att fackförbunden ska gripa in mot den här typen av organiserad brottslighet. Däremot är det åklagarnas skyldighet att göra det, säger Charles Woolfson.

– Det finns bestämmelser i den svenska brottsbalken och även en rad internationella konventioner som förbjuder tvångsarbete. De som gjort sig skyldiga till tvångsarbete måste ställas inför rätta precis som i fallet med trafficking.