Samtliga tjänstemannafacken i Turkiet lägger ner arbetet i dag i protest mot regeringens löneförslag. Minst sju strejkande och tre poliser har skadats i kravaller, rapporterar turkiska medier.

I går avbröts avtalsförhandlingarna mellan regeringen och de fyra centralorganisationerna för tjänstemännen. Facken säger nej till regeringens bud som innebär påslag upp till fyra procent.

Med en inflation runt tio procent innebär budet en sänkning av reallönerna, menar fackförbunden. Regeringen å sin sida hänvisar till den rådande budgetbalansen och vägrar höja några löner på ”lånade pengar”.

Enligt lagen får offentliganställda teckna kollektivavtal, men saknar strejkrätt.  Bland de tjänstemän som gått ut i strejk i dag finns dock omkring en halv miljon lärare.

Men det kommer inte bli några påföljder om de statliga tjänstemännen återgår till sina arbeten, lovar regeringen.

Hur avtalsförhandlingarna får gå till i praktiken regleras i en lag som nyligen antogs av parlamentet under våldsamma protester från fackförbunden.

Enligt den nya lagen får enbart den största arbetstagarorganisationen inom ett avtalsområde teckna avtal. Övriga förbund får vara med i förhandlingarna, men har inget beslutanderätt. Vid konflikt ska frågan avgöras av en elvamanna ”domarkommission”, där fyra ledamöter utses av regeringen och två av de stora regimvänliga centralorganisationerna. Kommissionens beslut är bindande för parterna.

Samma proportioner gäller också själva avtalsförhandlingarna, där regeringens representanter och de regimvänliga förbunden alltid har majoritet vid förhandlingsbordet.

I praktiken innebär det att regeringen kan få igenom sin vilja när som helst, möjligen utom vid sänkning av reallöner. Där går gränsen även för de regeringsvänliga fackförbunden.