Vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i hjärtinfarkt är negativ stress eller ”job strain”, det vill säga höga krav i kombination med låg kontroll över det egna arbetet, visar ny forskarrapport från Arbetsmiljöverket.

År 2007 bedöms 440 personer ha avlidit i arbetsrelaterad hjärtinfarkt. Minst hälften av dessa har samband med negativ stress eller skiftarbete. Samma år uppskattas 2 800 personer ha insjuknat i arbetsrelaterad hjärtinfarkt.

Sammanlagt beräknas 813 personer ha avlidit i arbetsrelaterad cancer, hjärt-kärlsjukdom samt lung- och luftvägssjukdom år 2007.

Det är professor Bengt Järvholm och epidemiolog Christina Reuterwall vid Umeå universitet som följt upp en tidigare forskningsrapport om den arbetsrelaterade dödligheten i dessa sjukdomar.

Enligt en del studier finns också samband mellan skadlig stress och stroke, även om uppskattningarna varierar stort. Vissa räknar med att andelen arbetsrelaterade stroke kan vara så hög som 15 procent. Det skulle betyda att cirka 1 500 personer, av de närmare 10 000 insjuknande i stroke 2007, blev sjuka genom arbetet.

Riskerna för skadlig stress ökar mest inom utbildning, vård och omsorg, enligt forskarna. Dessutom är skiftarbete vanligt inom vård och omsorg, vilket också ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Samtidigt har både hjärtinfarkt och stroke minskat kraftigt i hela samhället under de senaste 10-15 åren, påpekar forskarna. Därför är det troligt att också antalet arbetsrelaterade dödsfall i hjärt- kärlsjukdom kommer att minska.