För andra månaden i rad ger Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB) olika bilder av läget på arbetsmarknaden.

Enligt Arbetsförmedlingen går det utför. Enligt SCB är läget stabilt eller rent av lite bättre än för ett år sedan.

– Det speglar att vi har ett svårbedömt läge. Man får utnyttja alla källor till statistik som finns för att bedöma läget, säger Tommy Lindkvist, som arbetar med SCB:s arbetskraftsundersökningar.

– Läget är osäkert. Det är inte så ovanligt att vi och SCB kommer med olika siffror när det svänger på arbetsmarknaden. Vi såg en försämring av konjunkturen under hösten, men nu verkar det som om den är på väg att plana ut, även om vi har något högre siffror för arbetslösheten nu än för ett år sedan, säger Hans Tydén, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Enligt Arbetsförmedlingen ökade antalet arbetslösa med 14 000 till 384 000 mellan april 2011 och april i år. Enligt Statistiska centralbyrån var 390 000 arbetslösa i april. Det är 6 000 färre än för ett år sedan, men siffran är inte statistiskt säkerställd.

Däremot minskar sysselsättningen något, enligt SCB:s siffror, åtminstone om man räknar hur stor andel av befolkningen som har jobb. Men samtidigt ökar antalet fast anställda. 48 000 fler hade fasta jobb i april i år än i april 2011, enligt SCB. 39 000 fler kvinnor fick heltid under det senaste året.

När det gäller kvinnor och män är SCB och Arbetsförmedlingen överens. Kvinnornas arbetsmarknad förbättras och männens försämras. Men förändringarna är små.

– Det finns stor osäkerhet. Det som händer i vår omvärld avgör om det ska gå uppåt eller nedåt på arbetsmarknaden, anser Hans Tydén.

Arbetsförmedlingen och SCB mäter arbetslöshet på olika sätt. Arbetsförmedlingen räknar antalet arbetslösa som finns registrerade på arbetsförmedlingarna i slutet på varje månad.

SCB:s siffror är Sveriges officiella statistik. SCB gör telefonintervjuer. Urvalet består av 29 500 slumpmässigt utvalda personer. Frågorna ställs vid olika tidpunkter varje månad.

– I april svarade drygt 72 procent. Där ungefär ligger svarsfrekvensen. Vi skulle gärna se att vi kommer över 75 procent för att känna oss mer säkra på siffrorna. Det är lite smolk i glädjebägaren att vi inte får så många svar som vi skulle önska, konstaterar Tommy Lindkvist.