– Hotell- och restaurangfacket begär högre löneökningar än andra. När kraven på ändrade anställningsvillkor läggs till går kostnaden inte ens att räkna på.

Det säger Eva Östling Ollén, vd för arbetsgivarna inom Visita (tidigare SHR, Sveriges hotell- och restaurangföretagare), efter att Hotell- och restaurangfacket (HRF) varslat om strejk från den 8 juni vid elva hotell och restauranger i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Jättetråkigt att varslet har kommit, även om det inte är helt överraskande, är Eva Östling Olléns första kommentar.

– För 15 dagar sedan sa vi att vi borde ta in frivillig medling, men HRF ville inte. Nu blir det medling i alla fall. Först nu står vi där vi kunde ha stått för 15 dagar sedan.

Löneökningar kring 2,6 procent under ett år har blivit normen i årets avtalsrörelse. Visita hävdar att HRF kräver nästan det dubbla: De 960 kronor mer i månaden som facket vill ha i ett elva månader långt avtal motsvarar 4,7 procent.

Är det inte rimligt att tala om löneökningar i kronor i stället för procent i en låglönebransch där ett visst procentuellt påslag innebär lite i kronor?

– Nu har branscher med låga lönenivåer redan tecknat avtal kring 2,6 procent, svarar Eva Östling Ollén.

– Problemet är att HFR också kräver stora förändringar i anställningsvillkoren, förändringar som medför stora kostnader. Tillsammans med lönekraven blir det mycket bekymmersamt.

I ett tillägg till det avtal som förhandlingarna gäller (det ”gröna riksavtalet”) har parterna tidigare enats om anställningsvillkor som är anpassade till turistnäringen, inte minst de säsongsbetonade företagen inom fjällturismen.

– Det här tillägget vill HRF slopa, säger Eva Östling Ollén. Det slår hårt mot fjällnäringen, och mot företag i skärgården. Fackets krav kommer att minska sysselsättningen i glesbygden, där våra företag ofta är de enda som anställer ungdomar.

HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt tillbakavisar den kritiken.

– Självklart vill vi ha kvar säsongsanställningar. Men de är möjliga enligt avtalet som sådant, det gamla tillägget för turistnäringen behövs inte.

– Dessutom har många av aktörerna inom fjällturismen har numera året runt-verksamhet. Men arbetsgivarna vill till och med kunna provanställa ungdomar för säsongsarbete.

Visitas första åtgärd efter att varslet kom vid 14-tiden i dag, onsdag, var att ringa runt till de elva varslade arbetsplatserna. Det är arbetsplatser där HRF har en relativt stark lokal organisation, och enligt Eva Östling Ollén kommer ägarna knappast kunna hålla igång verksamheten vid någon av dem när strejken bryter ut.