Handeksem är den vanligaste hudsjukdomen i arbetslivet, enligt ny forskarrapport. Värst drabbade är unga kvinnor inom service, vård och tillverkning.

I en rapport från Arbetsmiljöverket som sammanställt forskningsresultat om handeksem framgår att 600 000 personer lider av sjukdomen.

Handeksem orsakas av kontakt med vissa ämnen och vanligt vatten. Kvinnor drabbas oftare för att de har mer hudkontakt, inte för att deras hud är känsligare, menar forskarna.

– Även i samma yrken kommer kvinnor i kontakt med väta mer än män, säger Carola Lidén, professor på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom rapporten.

Det är vanligt att ungdomar får sitt första arbete inom vård, restaurang och service, vilket förklarar varför de är mer drabbade än äldre.

Handeksem är en kronisk sjukdom som kräver vård. Det går att förebygga sjukdomen genom hudvårdsprogram och minskad hudkontakt med skadliga ämnen.