Kommunal har skrivit under fyra nya avtal. 4 500 anställda inom kooperativa vårdföretag, 1 600 medlemmar i kommunala bussbolag, 1 000 sotare och 40 elinstallatörer berörs.

De vårdanställda får 600 kronor mer i månaden från och med den 1 juni. Avtalet mellan Kommunal och arbetsgivareföreningen KFO löper på 13 månader. Löneökningen motsvarar 2,82 procent eller 2,6 procent räknat på ett år. Medellönen är 21 275 kronor. Individerna är inte garanterade högre lön. Hela påslaget fördelas lokalt.

Även lägstalönerna höjs med 600 kronor. Tillfälliga anställningar ska bli fasta efter tre år. Ob-ersättningen höjs med 2,6 procent. Beredskapsersättningen höjs med 2,82 procent.

Bussbolagens anställda får 655 kronor mer i plånboken retroaktivt från och med den 1 april. Lägstalönen höjs med 700 kronor till 19 700 kronor. Det motsvarar 3,7 procent.

Avtalet mellan Kommunal och Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) löper i 14 månader. Lönerna höjs med tre procent, eller med 2,6 procent räknat på ett år. 0,2 procent, det vill säga 45 kronor, sätts av till tjänstepensionen.

Tillägg och ersättningar höjs med tre procent den 1 juli.

Avtalet innehåller ingen treårsgräns för tillfälliga anställningar. Två gemensamma arbetsgrupper ska titta på visstidsanställningar och scheman.

1 000 sotare får ungefär 700 kronor i månaden retroaktivt från och med den 1 april. Avtalet gäller i ett år och ger löneökningar på tre procent. Avtalet med Sveriges Skorstenfejares Riksförbund ger lika stora löneökning som kommun- och landstinganställda sotare redan har fått.

40 elinstallatörer får ungefär 700 kronor mer i månaden retroaktivt från och den 1 april. Avtalet mellan Kommunal och Elektriska Installatörsorganisatione (EIO) löper i 14 månader. Lönerna höjs med tre procent, det vill säga 2,6 räknat på ett år. Individerna är garanterade minst halva summan. Övriga ersättningar höjs med tre procent.