Den främsta uppgiften för den nya LO-ledningen är att samla LO-förbunden och skapa enighet till nästa avtalsrörelse.

Det är den samlade uppfattningen bland några förbundsordföranden som Arbetet pratat med. Vid sidan av detta spretar ställningstagandena lite. Transports ordförande Lars Lindgren är upprörd över att valberedningen vill ändra stadgarna för att få in en kvinna i ledningen.

Tidigare i dag presenterade valberedningen två nya namn till LO-ledningen. Det är Torbjörn Johansson från Byggnads som LO:s avtalssekreterare och Ingela Edlund från Seko som ny andre vice ordförande. Det innebär att en enig valberedning nu vill ha en ledning bestående av fyra personer, där Karl-Petter Thorwaldsson från IF Metall är ordförande och Tobias Baudin från Kommunal är vice ordförande.

– Det sämsta hade varit om den nya ledningen tillsatts genom en omröstning. Det är bra att valberedningen är enig om sitt förslag till ny LO-ledning. Det vi behöver nu är ett enigt LO, som samlar sig inför nästa avtalsrörelse, säger Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande.

För honom är det viktigt att hitta en gemensam syn på lönebildning och inte fastna i tekniska diskussioner om exempelvis hur de relativa lönerna ska ändras.

Hans-Olof Nilsson vill också lyfta fram att det nu behövs en LO-styrelse där alla 14 förbund har en representant. Enligt honom är det enda vettiga sättet att styra en federation av 14 fackförbund.

– Det är en bra signal att valberedningen är enig. Nu är det viktiga att få ihop LO. Under vintern höll vi inte ihop om lönerna. Den nya ledningen måste se till att förbunden förstår varandra, säger Ella Niia, ordförande för Hotell och restaurangfacket.

Hon är undrande inför att LO säger sig vara en feministisk organisation samtidigt som nu 75 procent av den nya ledningen föreslås vara män. Hon kan tänka sig att en del av problemet är att förbunden inte varit tillräckligt bra på att få fram kvinnor som står till för fogande för ledande poster.

Transports Lars Lindgren hanterar också kvinnorepresentationen men på ett helt annat sätt.

– Det är horribelt att valberedningen vill ändra på stadgarna för att få in en kvinna i styrelsen. Valberedningen missköter sitt uppdrag. Om man inte lyckas hitta en kvinna med rätt kvalifikationer får man leva med det, säger Lars Lindgren.

Han är inte särskilt imponerad av förslaget till ny LO-ledning. Han tycker den ser ganska svag ut och han kan inte se att den har någon speciell profil.

– Det som borde vara viktig för en ny LO-ledning är att se till att LO finns på kartan igen. Att det blir en kamporganisation som slåss för den lille mannen.

Målarförbundets ordförande Mikael Johansson vill inte kommentera personerna som föreslås till den nya ledningen, men han är glad att valberedningen hittat enighet om den nya ledningen.

– Nu gäller det att hålla samman LO och stärka samordningen. Och då är ingen fråga viktigare än någon annan. Det handlar om allt från avtal till att stärka fackföreningsrörelsens röst i samhällsdebatten, säger Målarnas ordförande.

Även Tobias Baudin, som föreslås till ny vice ordförande, betonar enigheten mellan LO-förbunden.

– Vi har arbetsgivare som håller ihop därför måste vi hålla ihop.

Han lyfter fram att det gäller att skapa samordning och enighet kring ökade reallöner, jämställda löner, utveckla den fackligt-politiska samverkan och att vända den negativa medlemsutvecklingen.

FAKTA

Valberedningens val

Valberedningen, som lagt fram förslaget på ny ledning, har stor tyngd genom att ledamöterna kommer från LO:s största förbund. Valberedningen har bestått att ordförandena för Byggnads, Kommunal, IF Metall samt ledande företrädare från Handels och Hotell- och restaurangfacket.