Tjänstemän inom privat sektor är landets löneledare med en snittlön på 34 800 kronor i månaden. I botten av samma löneranking återfinns anställda inom landets kommuner med 25 000 kronor i genomsnittlig månadslön.

Lönerna framgår av statistik från Statistiska centralbyrån och Medlingsinstitutet.

Löneökningarna under perioden september 2010 till samma månad 2011 var nästan desamma oavsett sektor och oavsett kön.

Lönegapet mellan kvinnor och män var därför mer eller mindre intakt under mätperioden. Kvinnors löner ökade med någon tiondels procent mer än för männen.

Löneökningarna rörde sig genomgående i intervallet 2,1 till 2,5 procent under perioden utom på det statliga området. Där ökade kvinnors löner med 2,2 procent medan männen fick nöja sig med 0,6 procents löneökning.

Sektor Kvinnor Män Totalt
Tjänstemän privat sektor 30 400 38 300 34 800
Arbetare privat sektor 133,50/tim 146,60/tim 143,00/tim
Kommuner 24 700 26 300 25 000
Landsting 29 100 39 300 31 200
Staten 30 000 33 100 31 500