Arbetsmiljöverket hotar arbetsgivarna och fastighetsägarna på två äldreboenden i Stockholm med viten på sammanlagt 20 miljoner kronor om de inte löser problemet med trånga toaletter.

Kraven gäller äldreboendet Blackeberg som drivs av Stockholms kommun, och Rosengården som drivs av vårdbolaget Attendo.

Många av de äldre behöver hjälp av personalen vid toalettbesök. Men personalen har inte tillräckligt med utrymme runt toalettstolarna för att kunna använda tekniska hjälpmedel, exempelvis manövrera en rullstol eller hjälpa de äldre att förflytta sig i och ur stolen.

Utrymmet vid båda sidorna om toalettstolen ska vara minst 80 centimeter, kräver Arbetsmiljöverket. Framför stolen ska det finnas ett fritt utrymme på 130 centimeter. Om personalen använder hjälpmedel behövs dessutom utrymme för att kunna manövrera dessa.

På samtliga toaletter på Blackebergs äldreboende är utrymmet mellan toalettstol och handfat endast 20 centimeter, konstaterar Arbetsmiljöverket. På Rosengården varierar det fria utrymmet vid toalettstolarna mellan 20 och 40 centimeter.

Kravet på minst 80 centimeter gäller alla vårdtagare som vid lyft och flytt behöver stöd av två anställda. I annat fall tvingas personalen arbeta på huk, med framåtböjd rygg och snedvridna rörelser.

Akuta ryggsmärtor i samband med plötsliga och tunga lyft samt smärtor i nacke och rygg efter en längre tids belastning är de vanligaste skadorna bland vårdpersonalen.

Det finns ett direkt samband mellan de höga vitesbeloppen och kostnaderna för en ombyggnation, enligt Arbetsmiljöverket. Det ska alltså inte vara billigare att betala ett vite än att åtgärda bristerna.