… är en konfrontation mellan oförenliga intressen. En oförsonlig strid. Det svåra är att beskriva skiljelinjerna. Vad handlar käbblet om? Väldigt ofta om vem som har rätt att uttala sig. Och om formuleringar. Just nu diskuteras t ex flitigt om klasshatet har rätt att existera, och hur långt det får gå. Ordet är uppe på bordet och det har två sidor. Minst. Man kan på försök kalla dem livsstilskonsumtionen vs. osynliggörandet av det arbete som möjliggör livsstilskonsumtionen. Och är man då uppmärksam kan man bortom skandalen – de instinktiva moraliska reaktionerna – få syn på en bild som inte alls går ihop. Skaffa sig en hälsosam tvesyn.