Nästa år försvinner den sista fas 3-platsen i Göteborgs kommun. I stället ska 100 långtidsarbetslösa få riktiga anställningar med lön.

– Vi ska inte använda en så dålig åtgärd som fas 3, säger kommunalrådet Mats Pilhem (V) med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Därmed tar två kommuner avstånd från fas 3. Malmö införde sin egen arbetsmarknadspolitik i slutet av förra året. 100 personer deltar i fas 3 i ett år. Sedan erbjuds de två års anställning i Malmö kommun med avtalsenlig lön.

Göteborgsmodellen innebär att 100 långtidsarbetslösa får jobb med avtalsenlig lön i ett år i Göteborgs kommun.

– Anställningen kvalificerar för a-kassa. Det är möjligt att delta i arbetsmarknadsåtgärder under anställningstiden; vi har inget förbud som i fas 3. Därmed bör de som lämnar oss efter ett år vara bättre rustade att söka jobb än de som deltar i fas 3, anser Mats Pilhem.

Fas 3-stoppet lanserades redan i Göteborgs budget för 2012. Då försvann en del fas 3-platser och ersattes av anställningar. Den här veckan presenteras budgeten för nästa år. Under 2013 ska fas 3 fasas ut helt i Göteborg.

Mats Pilhem uppskattar att det kostar Göteborgs kommun mellan 15 och 16 miljoner kronor att byta ut fas 3 mot anställningar.

Göteborg har haft ett avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot först 500, och numera 200, deltagare i fas 3. I praktiken har Arbetsförmedlingen inte använt mer än ungefär 100 fas 3-platser i Göteborgs kommun.

Därför blir det 100 fas 3-platser som omvandlas till tillfälliga anställningar i Göteborg.

Malmö tog inte emot några fas 3-deltagare innan Malmömodellen lanserades i december 2011. Även i Malmö deltar 100 personer. Staten betalar mellan 60 och 65 procent av notan genom olika anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Kommunens kostnad för att anställa 100 personer i två år beräknas till åtta miljoner kronor.

Det första året finansieras delvis av det statliga anordnarbidraget på 5 000 kronor per fas 3-deltagare och månad. Det blir sex miljoner på ett år.

 

Fakta

Fas 3

30 620 personer var inskrivna i fas 3 i april i år. Av dem bor 2 382 personer i Göteborgs kommun och 1 292 i Malmö kommun.