LO:s valberedning hoppas kunna presentera ett förslag på ny ledning för Landsorganisationen i morgon eftermiddag. Då är det tre dagar tills kongressen samlas för att välja ordförande, vice ordförande, avtalssekreterare – och kanske en person till.

– Vår förhoppning är att bli klara. Det är vi inte förrän valberedningen haft sitt slutgiltiga möte i morgon förmiddag, säger valberedningens ordförande Hans Tilly.

Tidigare har valberedningen berättat att den vill se Karl-Petter Thorwaldsson som LO:s nästa ordförande och Tobias Baudin som vice ordförande.

Det är först efter att valberedningen bestämt sig som det kommer att finnas ett gemensamt förslag på hela den nya ledningen.

I dag på eftermiddagen har LO-styrelsen diskuterat en stadgeändring – att ledningen ska bestå av fyra personer i stället för dagens tre.

Arbetet erfar att många förespråkar Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson som LO:s avtalssekreterare. Och enligt uppgift har han tackat ja till posten. Många kan dessutom tänka sig Sekos förbundssekreterare Ingela Edlund som den fjärde i LO-ledningen.

Det skulle betyda att dagens avtalssekreterare Per Bardh får lämna ledningen.

I den uppgörelse som nu arbetas fram mellan förbunden finns även andra delar, erfar Arbetet. Bland annat handlar det om att alla 14 LO-förbund ska ingå i LO-styrelsen – och det ska vara ett krav från flera av de mindre förbunden.

Dessutom finns krav på att tre namngivna enhetschefer på LO-kansliet ska bytas ut. Detta kan dock inte kongressen besluta om utan det blir en fråga för den nya ledningen.