Alla tjänar på utökade öppettider inom barnomsorgen. Det visar en beräkning som revisionsbyrån PWC har gjort på Kommunals uppdrag.

De största vinnarna är barnfamiljerna. De kan jobba mer och tjäna mer. Men även kommunerna är vinnare. På kort sikt ökar deras kostnader men på längre sikt ökar skatteintäkterna än mer. Samhällets gör en vinst på minst 43 miljoner kronor.

– Det talas alltid om att barnomsorgen och andra välfärdstjänster kostar samhället mycket pengar. Den här rapporten visar att utökade öppettider är ett viktigt smörjmedel för näringslivet, arbetslinjen och en viktig förutsättning för att människor ska kunna försörja sig, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

I dag är det bara 118 av landets 290 kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta enligt Skolverkets senaste siffror från 2010. Antalet har minskat. 2008 erbjöd 130 kommuner barnomsorg på ob-tid.

Samtidigt jobbar allt fler på kvällar och nätter. 30 procent av dem som jobbar är schemalagda på kvällar. Hälften av dem jobbar även natt.

Var tredje småbarnsförälder i Kommunal kan inte jobba heltid på grund av öppettiderna på dagis. Det förlorar alla på. Om en undersköterska som tjänar 22 000 kronor i månaden får möjlighet att jobba heltid, tjänar samhället 90 kronor i timmen. Då är kostnaden för ob-dagis inräknad.

På hela arbetsmarknaden är det ungefär var fjärde förälder som inte kan jobba heltid med dagens öppettider, enligt en mätning av Novus Opinion på LO:s uppdrag, som redovisades i februari.

Kommuner utan barnomsorg på ob-tid brukar hävda att det blir för dyrt och att det ändå inte finns någon efterfrågan. Rapportens slutsats är snarare att det blir efterfrågan så fort kommunen öppnar på kvällar och nätter.

Skellefteå och Kalmar tas som exempel. Där går fler barn på dagis på ob-tid än i Stockholm och Göteborg.

Kommunal vill skärpa skollagen så att alla kommuner blir tvungna att erbjuda barnomsorg på ob-tid. Förbundet vill också se höjda statsbidrag till ob-dagis.