Ungefär 2 500 anställda som jobbar med rengöring, sanering och underhåll får 670 kronor mer i månaden retroaktivt från och med den 1 april. Lägstalönerna höjs med samma belopp.

Fastighets och Almega Tjänsteförbunden har slutit ett avtal.

Avtalet gäller i ett år till den 31 mars 2013 och gäller specialservicearbeten. Den nya lägstalönen blir 19 160 kronor för den som har fyllt 20 år. Dessutom införs en ny ersättning för mertid på 8:83 kronor i timmen.

Alla är garanterade minst 335 kronor mer i månaden. Den andra halvan av löneökningen, det vill säga 335 kronor, fördelas i lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens lokalt ska ytterligare 168 kronor betalas ut i löneökning.