Ett fondbolag ägt av Folksam och LO har haft allvarliga brister i verksamheten och får betala en straffavgift på 6 miljoner kronor. Men spararna — över en halv miljon personer — har inte påverkats, enligt Folksam.

– Bristerna är inte av den naturen så att det på något sätt har drabbat kunderna. Utan det är formaliabrister, säger Tomas Norderheim, vice vd på Folksam och styrelseledamot i det kritiserade fondbolaget, Folksam LO Fond AB.

Det är en bild som inte motsägs av Finansinspektionen (FI), som utdömt straffavgiften och även gett fondbolaget en anmärkning.

– Vi har inga konkreta exempel på att någon har lidit skada. Det vi har varit intresserade av är risken för skada, säger Per Håkansson, chefsjurist på FI.

Verksamheten i Folksam LO Fond har inte drivits avskilt från övriga Folksamgruppen. Därmed har det, enligt FI, funnits risk för intressekonflikter.

– Och det är ett fondbolags skyldighet att sätta sina fondandelsägares intressen främst, säger Håkansson.

Inspektionen har även funnit brister i grundläggande kontrollfunktioner. Folksam anser liksom LO att de påtalade bristerna är allvarliga.

– Men allt det de kritiserar är numera åtgärdat, säger Tomas Norderheim.

Fakta

Förvaltar tiotals miljarder

Det förvaltade kapitalet i Folksam LO Fonds fonder uppgick under perioden december 2007—december 2011 till mellan 22 och 33 miljarder kronor.

• I december i fjol var Folksam LO Fond Sveriges tionde största fondbolag, mätt efter förvaltad volym.

• Antalet indirekta andelsägare i bolagets fonder var i februari 2012 över en halv miljon.

• Själva förvaltningen av fonderna sköts sedan 2007 av Swedbank Robur.

Källa: Finansinspektionen, Folksam (TT)