Nästan hälften av sjöbefälen somnar vid rodret, visar ny europeisk forskning. Överraskande och alarmerande, tycker forskarna.

– Inte i våra vildaste fantasier kunde vi föreställa oss att det var så allvarligt, säger Margareta Lützhöft, sjökapten och docent vid Chalmers tekniska högskola.

Under två års tid har hon och hennes forskarkollegor mätt tröttheten hos fartygsbefäl från flera europeiska länder, i ett EU-projekt. Resultaten visar att 45 procent av befälen somnade i tjänst. Förklaringen tros vara de tuffa arbetstider som tillämpas ombord i dag med 6-6-vakter, alltså sex timmars arbete följt av sex timmars vila.

– Har man gjort sina tolv timmar på ett dygn behöver man vila resten av tiden. Man får absolut inte jobba mer. Vi såg en dramatisk ökning av trötthet när befälen jobbade mer än så.

Svenska myndigheter har mycket begränsade möjligheter att ingripa, eftersom det är IMO, FN:s organ för sjöfartssäkerhet, som ansvarar för regleringen.

– En hårdare reglering av bland annat arbetstiderna och bemanning är enda lösningen, säger Margareta Lützhöft.

I en tidigare rapport har det slagits fast att trötthet är en av de vanligaste olycksorsakerna på sjön, men man vet för lite om hur vaktsystemen påverkar prestationen. Forskarna har nu studerat hur olika vaktsystem påverkar tröttheten och konstaterar att befälen blir speciellt trötta de sista timmarna på nattvakten.

– Man kan undra hur många som sitter och sover och klarar sig på ren tur, säger Margareta Lützhöft, som vill se en ändring både vad gäller arbetstid och arbetsbelastning.

Tillsammans med ansvariga myndigheter planerar nu Chalmers att skriva rekommendationer till FN:s organ för sjöfartssäkerhet, IMO.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan bland annat Chalmers, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Warsash maritime academy, Southampton solent university i Storbritannien.