Tvåpacket röstades igenom av det ekonomiska utskottet i EU. Ett första steg mot en hårdare ekonomisk övervakning har därmed tagits.

Det var med knapp majoritet som tvåpacket röstades igenom av EU:s ekonomiska utskott i går, måndag. Vänstergruppen var splittrad.

– Världen är annorlunda i dag än när EU-kommissionen la sitt förslag, sa socialdemokraten Elisa Ferreira från Portugal som var kritisk till lagförslaget.

Hon fick dock mothugg av den franska kristdemokraten Jean-Paul Gauzès som sa att världen förändras ständigt men att förslaget borde röstas igenom för att förhindra nästa ekonomiska kris.

Tvåpacket som den groende EU-lagen kallas ger EU-kommissionen en ökad möjlighet att övervaka budgeterna i eurozonens länder.

Förhoppningen är att framtida kriser ska förhindras. Genom en bättre övervakning ska skenande budgetunderskott upptäckas och stoppas.

Förslaget har dock varit kontroversiellt. EU-kommissionen har velat ha så fria tyglar som möjligt medan vänstern har varit mer tveksamma.

Även facket har följt utvecklingen.

– Vi har haft en del frågetecken om vilken betydelse det kan får för partsautonomin och lönebildningen, säger LO-ekonomen Monika Arvidsson.

Efter gårdagens förhandlingar i det ekonomiska utskottet i EU-parlamentet var det dock flera inom vänstergruppen som röstade för förslaget.

Den svenska EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) var nöjd med att hans grupp fått in skrivningar som han anser hindrar EU-kommissionen från att lägga sig i den nationella lönebildningen och kollektivavtalen.

– Det är bra att vi nu fått en klar markering om att fackliga fri- och rättigheter måste respekteras även i problemländer, sa han i en kommentar strax efter omröstningen.

– De fackliga fri- och rättigheterna måste respekteras oberoende av hur den nationella ekonomiska situationen ser ut, fortsatte han.


Tvåpacket är en förlängning av sexpacket som EU sa ja till i slutet av förra året och som satte tajtare regler för hur EU-länderna får hantera sina ekonomier.

Innan tvåpacket kan införas ska EU-parlamentet behandla frågan och därefter ska lagförslagen förhandlas med rådet som är den EU‑institution där företrädarna för medlemsstaternas regeringar möts.