En stor del av världens sjömän arbetar på usla villkor. Seko föreslår nu ett certifieringssystem, Fair Freight, för att hjälpa företag att ta socialt ansvar när de köper sjötransporter.

– Målet med Fair Freight är att få fler företag att ta med transportledet i sitt samhällsansvar, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk. Vi vill visa att det är möjligt att följa internationella konventioner om arbetsrätt utan att det behöver vara dyrt eller komplicerat.

Seko lanserar förslaget till certifieringssystem inför det stora europeiska evenemanget European Maritime Day i Göteborg den 21 – 22 maj. Det är ett EU-arrangemang som ska manifestera havspolitiken inom EU, och årets tema är hållbar tillväxt. Seko anser att mänskliga rättigheter för sjömännen måste vara en del av en hållbar sjöfartspolitik, och vill att Sverige ska vara ett föregångsland.

Fack och arbetsgivare inom sjöfarten har länge räknat med att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ska presentera regeringens strategi för sjöfartens framtid i samband med European Maritime Day, eller i alla fall någon gång under maj. Men enligt Caroline Karlsson, pressekreterare hos Catharina Elmsäter-Svärd, lägger regeringen fram sin strategi först i höst. Propositionen har låtit vänta på sig – så länge att Redareföreningens ordförande Lars Höglund anser att det är för sent att stoppa utflaggningen av den svenska handelsflottan, vad propositionen än innehåller.