Fem byggjobbare begravdes under rasmassorna vid ett vattenkraftverk i västra Turkiet på tisdagseftermiddagen. Fyra av dem dog medan den femte klarade sig med svåra skador.

24 turkiska arbetare har mist livet vid byggen av olika vattenkraftverk sedan årsskiftet. De drabbade är ofta anställda hos bolag som står långt nere i de långa kedjorna av underentreprenörer.

Elva byggjobbare dog i en brandkatastrof vid ett bygge i Istanbul i mitten av mars i år. Också där var arbetarna anlitade av flera underentreprenörer. De låg och sov i tre tält som låg intill varandra på arbetsplatsen när branden bröt ut. Eldsvådan orsakades av en kortslutning i värmesystemet, sannolikt i köksdelen i ett av tälten.

Det största oppositionspartiet CHP betecknar arbetsolyckorna som ”massmord” och pekar ut regeringen som ansvarig. Även DISK, en av de tre stora fackliga centralorganisationerna, är kritisk mot regeringen. Om inte myndigheterna skärper kontrollen av den svarta arbetsmarknaden kommer dödsolyckorna att öka, varnar facket.

Det är de 571 yrkesinspektörerna vid arbetsdepartementet som kontrollerar säkerheten för cirka 23 miljoner arbetare i landet med en befolkning på 74 miljoner. Nio av tio arbetsplatser blir aldrig kontrollerade.

Varje dag dör minst fyra turkiska arbetare på jobbet, enligt officiell statistik. Den turkiska arbetsmarknaden är därmed den farligaste i Europa. Men enligt fackförbunden är de riktiga dödssiffrorna betydligt högre, eftersom den officiella statistiken inte omfattar arbetsolyckorna på den svarta arbetsmarknaden.

Minst 45 procent av alla anställda i privat sektor jobbar svart, och av den vita arbetskraften är bara sex procent fackligt organiserade, enligt Turk-Is, den turkiska motsvarigheten till LO, som organiserar 2,2 miljoner arbetare.