Stora arbetsgivare är mer medvetna om sitt ansvar för sjuka anställda än små. Mest medvetna är kommunerna.

Fast det kan helt enkelt bero på att kommunerna länge har haft fler sjukskrivna än privata och statliga arbetsgivare, och därför har lärt sig regelverket, enligt en rapport om arbetsgivarnas insatser i rehabiliteringskedjan som Försäkringskassan publicerar i dag, tisdag.

Försäkringskassan har vänt sig till 1 220 personalansvariga och 592 fackliga representanter hos arbetsgivare med minst 50 anställda, som har stor erfarenhet av långa sjukskrivningar (över 90 dagar). Syftet har varit att ta reda på hur arbetsgivarna hanterar de nya regler som infördes i sjukförsäkringen 1 juli 2008. Avsikten med reglerna är ju att arbetsgivarna snabbare ska pröva om sjuka anställda kan komma tillbaka genom att arbetet anpassas efter deras behov, alternativ genom omplacering.

Rapporten pekar på intressanta skillnader mellan olika arbetsgivare. Som att långa sjukskrivningar oftare slutar med uppsägning i kommunerna än i aktiebolag och hos statliga arbetsgivare. Samtidigt som kännedomen om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar alltså är störst just i kommunerna.

En vanlig uppfattning är att stora arbetsgivare har större möjligheter att rehabilitera, eftersom de har fler alternativa arbetsuppgifter att omplacera sjuka anställda till – men den uppfattningen får inget stöd i rapporten.

Skillnaderna mellan de personalansvarigas och fackrepresentanternas syn på hur rehabiliteringskedjan fungerar är små, men på några punkter ger de olika bilder.

Medan 88 procent av de personalansvariga anser att arbetsgivarna gör allt som är möjligt för att de sjukskrivna snabbt ska kunna återgå i arbete är det bara 53 procent av de fackliga företrädarna som ”instämmer” eller ”instämmer starkt” i det påståendet.

Facket hävdar också att det i många fall inte är arbetsgivaren, utan den anställde själv eller en fackligt förtroendevald, som får ta initiativ till att se över om arbetet kan anpassas eller omplacering kan vara en lösning. Och fackets representanter ser i högre grad än de personalansvariga en konflikt mellan reglerna i sjukförsäkringen och lagen om anställningsskydd. ”Inte särskild överraskande”, enligt Försäkringskassans rapport: ”De fackliga representanterna kan förväntas vara mer kritiskt inställda till rehabiliteringskedjan och arbetsgivares rehabiliteringsinsatser”.