Arbetsmiljöverket förbjuder sophämtning från flera fastigheter i Ekerö, väster om Stockholm. Motivering: sikten längs körvägen är så dålig att oron för att köra på någon skapar psykisk ohälsa.

Det var skyddsombudet som stoppade hämtning av sopor från vissa fastigheter i Ekerö. Arbetsgivaren vände sig till Arbetsmiljöverket för att häva stoppet. Men myndigheten går på skyddsombudets linje och utfärdar ett omedelbart förbud mot sophämtning från de aktuella fastigheterna.

Vägen saknar vändplan och sophämtarna tvingas backa hela vägen med skymd sikt. Vid inspektionen konstaterade Arbetsmiljöverket att det även saknas utrymme för möte med exempelvis barnvagn, gående eller cyklist.

En förare som har en hastighet på tio kilometer i timmen hinner förflytta sig tre meter på en sekund, den tid det tar för att reagera på att något händer, påpekar Arbetsmiljöverket. Till det ska bilens bromssträcka läggas.

Manövrering på trånga ytor kräver en stor del av förarens uppmärksamhet och minskar alltså möjligheten att hålla uppsikt över omgivningen.

– Körningen sker under hög muskulär anspänning där oron för att köra på människor eller egendom bidrar. För den psykiska hälsan kan det innebära svåra följder att ha kört på och skadat en människa, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.