Åldersdiskriminering ska vara ett brott överallt – inte bara i arbetslivet, utan även på krogen och inom vården. Det anser regeringen, som vill skärpa lagen från och med årsskiftet.

I dag gäller förbudet mot diskriminering på grund av ålder enbart i arbetslivet och inom utbildningen. Regeringen föreslår att förbudet även ska gälla varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, försäkringar, studiestöd och offentlig anställning.

Skyddet mot åldersdiskriminering blir därmed lika omfattande som skyddet mot diskriminering på grund av kön, etnicitet eller religion.
Ålder tillsammans med kön är de vanligaste grunderna för upplevd diskriminering i Sverige, påpekade integrationsminister Erik Ullenhag när han presenterade regeringens förslag på en presskonferens idag.

– Vi har en märklig syn på ålder i Sverige där vi alldeles för ofta slarvar bort äldres kompetens, sade han. Den som är äldre möter ofta ett samhälle som tycker att man har gjort sitt.

Som exempel på åldersfixeringen i Sverige tog integrationsministern upp Jan Eliasson, som blev omnämnd bland kandidaterna när Socialdemokraterna nyligen valde ny partiordförande.

– Han avfärdades snabbt som för gammal för att bli partiledare, men blev kort därefter vice generalsekreterare för FN.

Erik Ullenhag räknade upp tre fall där äldre som utsatts för diskriminering i dag saknar skydd, men som skulle kunna vinna i domstol efter lagändringen:

En 75-åring som nekades bensinkort, en 80-åring som inte fick teckna telefonabonnemang och en 76-åring som inte släptes in på en krog.
Men lagförslaget innehåller en rad undantag. Exempelvis kommer det fortfarande vara tillåtet att ha nedre åldersgränser på restauranger som serverar alkohol och vid försäljning av tobak. Samma sak gäller rabatter för pensionärer och ungdomar.

– Däremot kan studentrabatter som gäller upp till 25 år bli fall för domstol. Samma sak gäller olika åldersgränser för seniorboenden.

Också avtalsförsäkringar undantas från förbudet mot åldersdiskriminering.

– Det är något som ska skötas av parterna, säger Erik Ullenhag.