Sveriges Åkeriföretag vill ha ett tillfälligt stopp för alla utländska åkerier som kör inrikes och dumpar priserna i Sverige. Åkeribranschen ska bli en EU-fri zon till den 1 mars 2013.

Åkeribranschen i Norge och Danmark framför samma krav till sina regeringar.
– Vi är rörande eniga om att illegal inrikestrafik står högst upp på vår gemensamma dagordning, säger Magnus Falk, som är transportpolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Åkeriföretagen i Sverige, Norge och Danmark fruktar att en hel yrkeskår på väg att bli utkonkurrerad av lågavlönade chaufförer från södra och östra Europa på grund av otydliga regler om konkurrens. De varnar för att den skandinaviska åkerinäringen kan gå förlorad för alltid.

Enligt EU:s regler får utländska åkerier köra tre inrikestransporter i samband med en transport till Sverige från ett annat land. Reglerna överträds ständigt. Utländska lastbilar kan i praktiken köra permanent i Sverige. Risken för att åka fast är obefintlig.

Riksdagens trafikutskott har utrett och kommit fram att tillsynen av lastbilstransporterna måste bli bättre. Det förslaget kom för ett par månader sedan. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd har beställt en kartläggning av bristerna. Rikspolissstyrelsen och Transportstyrelsen ska redovisa resultatet den 1 mars 2013.

I väntan på det vill åkeribranschen helt enkelt stoppa de utländska åkarna. De har hittat en EU-förordning som gör det möjligt. Den svenska regeringen kan gå till EU-kommissionen och begära att Sverige får ett tillfälligt undantag.

– Det kan vara för sent att vänta tills utredningen är klar om vi vill behålla en sund och konkurrenskraftig svensk åkerinäring, säger Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas på ett svar från regeringen inom de närmaste veckorna, förklarar Magnus Falk.

Inte ens Sveriges Åkeriföretag kan säga exakt hur det illa det är ställt i branschen. Det finns ingen bra statistik.

Olaglig cabotagetrafik, det vill säga utländska åkerier som kör mer i Sverige än vad EU-reglerna tillåter, är bara ett av problemen.

Det finns fler, till exempel åkerier utan anställda som bara använder chaufförer med F-skattsedel för att dumpa lönerna och östeuropeiska bemanningsföretag som enbart betalar rumänska eller bulgariska minimilöner.

– Våra medlemmar uppfattar den illegala inrikestrafiken som det största problemet. De andra problemen hänger ihop med det. Bristen på kontroll gör det möjligt det att köra illegal inrikestrafik. Låglöneföretagen sätter en standard och tvingar seriösa åkerier att pressa priserna. Och marginalerna är låga redan från början, berättar Magnus Falk.

Nordisk front

Åkeriernas branschorganisationer i Norge, Sverige och Danmark har bildat en gemensam organisation som ska arbeta mot EU, Nordic Logistics Association, som representerar 15 000 åkeriföretag i de tre länderna.

8 000 åkerier och lastbilscentraler är med i Sveriges Åkeriföretag. Åkerinäringen omsätter runt 100 miljarder kronor och sysselsätter 60 000 personer.